Politică de confidențialitate

Protecţia datelor personale

Precizez ca nu solicit informatii, de orice natura, de la copii sub 16 ani.

Cabinet individul de psihologie NICOLETA IONICĂ consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se concentrează asupra colectării, procesării și stocării corespunzătoare și legale a informațiilor cu caracter personal și totodată asupra asigurării confidențialității și integrității acestora. 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în domeniul comunicațiilor online și ale Regulamentului General de Protecție a Datelor (GDPR, ) Cabinet individul de psihologie NICOLETA IONICĂ administrează în condiții de siguranță datele cu caracter personal pe care vizitatorii le furnizează în cadrul acestui site.

Cabinet individul de psihologie NICOLETA IONICĂ se angajează să protejeze confidențialitatea informațiilor care au fost colectate prin intermediul website-ului. Colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii site-ului și care sunt minim necesare pentru a vă putea oferi informaţii privind serviciile oferite de cabinet.

Ce date colectăm

  • Adresa de email – vom folosi adresa de mail pe care ne-ați furnizat-o pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la produsele și serviciile noastre.

  • Prenumele și numele – vom folosi aceste date pentru a personaliza email-urile pe care vi le trimitem.

  • Funcția profesională – în cazul în care ne-ați furnizat funcția dumneavoastră, folosim aceste date pentru a personaliza email-urile pe care vi le trimitem.

  • Numărul de telefon – folosim aceste informații pentru a vă contacta rapid, în cazul în care au survenit modificări față de informațiile pe care vi le-am transmis anterior.

  • Datele despre browser/IP/dispozitiv – folosim aceste date pentru a afla cum utilizați site-ul nostru, cu scopul de a face schimbările necesare pentru ca dumneavoastră să găsiți mai ușor informația de care aveți nevoie.

Partajarea datelor personale

Nu vom trimite datele personale colectate prin acest site către terțe părți. Singurele entități care au acces la datele utilizatorilor acestui site sunt instituțiile publice care aplică legea în România care ar putea să ne solicite, pe cale legală, furnizare unor date. 

Care sunt drepturile de care beneficiați

  • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale

  • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa

  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege

  • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră

  • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal